1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

hettiediploma

Op 31 mei hebben we bij Stichting Driestroom het Train-de-Trainer-traject voor onze training Methodiek DaadKracht succesvol afgerond.

Twee trainers kregen het certificaat voor de module Communiceren met verwijzers (doelgroep MVB) en drie trainers mochten het certificaat in ontvangst mogen nemen voor de module De kunst van het weglaten (doelgroep LVB).

We hebben het traject feestelijk afgesloten met een heerlijke taart, gebakken door Hanna en een persoonlijk woordje voor iedereen.

En de juf? Die kreeg een heus diploma! Natuurlijk gevisualiseerd!

De trainers zijn inmiddels volop zelfstandig aan de slag. We horen alleen maar enthousiaste verhalen van de cursisten en zien prachtige resultaten op de werkvloer met cliënten.

Wil je ook trainer DaadKracht worden? Kijk op deze website voor meer informatie of neem contact op via het Contactformulier.