1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Leuk artikel over over onze methodiek DaadKracht in 'GOUD', de nieuwsbrief van Driestroom:

Succesvolle inzet methodiek DaadKracht bij ‘Mijn Plan-bespreking’

Sinds enkele maanden werken verschillende locaties van Driestroom met de methodiek DaadKracht. Een methode die cliënten en begeleiders handvatten biedt om de meningen en wensen van de cliënt in beeld te brengen. Deze wensen worden duidelijk door regelmatig de dialoog aan te gaan met de cliënt. De dialoog gaat over onderwerpen die een concrete vertaling zijn van de domeinen van kwaliteit van bestaan en/of de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening. Samen met de cliënt worden realistische wensen vertaald in actieplannen, die ertoe leiden dat wensen ook echt in vervulling gaan.

Cursus

De methode wordt toegepast bij cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking (lvb en mvb). Enkele medewerkers van Driestroom hebben de cursus gevolgd bij Hettie Wiers, mede-eigenaresse van trainingsbureau CAOM. Deze medewerkers geven nu op hun beurt de cursus aan Driestroomcollega’s. Inmiddels hebben zo’n honderd (persoonlijk) begeleiders en behandelcoördinatoren de module gevolgd en passen deze toe bij cliënten.

Mijn Plan

Een pluspunt van de methodiek is volgens Hanna Pasterkamp, persoonlijk begeleider bij De Zuiling/Mondriaan en cursusleider, dat deze nauw aansluit bij ‘Mijn Plan’. Hanna: “Waar het in het verleden regelmatig zo was dat de begeleiders en familie de hoofd- en werkdoelen voor de cliënt bepaalden, heeft de cliënt nu zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Daarnaast werd het niveau van de cliënt regelmatig vergeten.” Door in dialoog te gaan met de cliënt, de tijd te nemen en gebruik te maken van ondersteunende communicatie die de cliënt begrijpt, worden de meningen en wensen van de cliënt beter in kaart gebracht. Deze ondersteunende communicatie is maatwerk en kan bestaan uit picto’s, foto’s of schrijven. “De wensen van de cliënt blijken vaak kleiner en gemakkelijker te bereiken dan verwacht,” aldus Hanna.

DaadKracht-koffer

Op een aantal locaties waar de methode wordt toegepast, is de DaadKracht-koffer (of het DaadKracht-kistje) aanwezig. Deze bevat foto’s met thema’s die in het leven van de cliënt spelen zoals veiligheid, sport en bewegen, koken en eten, verzorging of vakantie. Onder elk thema hangen meer specifieke foto’s met voorbeelden. Aan de hand hiervan wordt met de cliënt besproken wat de wensen en acties zijn. Manon Korsen, cliënte van De Zuiling, gaf aan de hand van foto’s en picto’s aan een koelkastje op haar kamer te willen. Manon: “Nu ik een eigen koelkast heb, kan ik in het weekend een lekker koud drankje drinken op mijn kamer.” Ze is trots dat haar wens snel tot resultaat heeft geleid.

Cliënt maakt actief zelf keuzes

Milja Nuis, behandelcoördinator van De Zuiling en cursusleider, geeft aan dat door inzet van deze methodiek tijdens de ‘Mijn Plan-bespreking’, niet langer over het hoofd van de cliënt wordt gesproken. Milja: “De cliënt heeft de foto’s of andere hulpmiddelen erbij en is actief in het bespreken van zijn eigen plan. Ik zie het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van cliënten groeien als ze zelf het woord voeren.” Er vinden ook regelmatig evaluatiemomenten plaats. Omdat de afspraken visueel gemaakt worden, is het voor de cliënt makkelijker zicht te hebben op en betrokken te zijn bij zijn of haar eigen afspraken.

Begeleiders reageren enthousiast op de training, omdat zij merken dat ze meer mogelijkheden hebben om het gesprek met de cliënten op een meer gelijkwaardige manier te voeren. Op termijn is het de bedoeling dat, waar mogelijk, de methodiek wordt toegepast bij alle cliënten (lvb en mvb) van Driestroom.