1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

logo caomDoorgaans worden onze trainingen op instellingsniveau als maatwerk en 'in-company', gegeven. Regelmatig bieden wij daarnaast een aantal van onze trainingen aan met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan een van deze trainingen deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie.

Deze trainingen met een Open Inschrijving worden steeds verzorgd in groepen van maximaal 12 deelnemers en duren één dag (van 09.00 tot 16.00 uur). Een lunch is inbegrepen, evenals alle benodigde studiematerialen.

U kunt uw belangstelling voor een of meerdere van deze trainingen kenbaar maken via het contactformulier. U ontvangt dan van ons nadere informatie.

Agenda voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 zijn de onderstaande trainingen met een Open Inschrijving beschikbaar:

Methodiek DaadKracht (EMB-MVB-LVB)

'DaadKracht' is een methodiek die cliënten en hun begeleiders handvatten biedt om de meningen en wensen van de cliënt met betrekking tot zijn kwaliteit van bestaan en/of de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening in beeld te brengen. Meer informatie over de training

Visualiseren: Zie jij wat ik zeg? (MVB-LVB)

Mensen die gesproken taal niet goed begrijpen en zich niet in gesproken taal kunnen uitdrukken hebben baat bij ondersteunde communicatie. Dit betekent dat niet-verbale communicatievormen en -middelen worden ingezet ter ondersteuning van de gesproken boodschap om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over de training

De rest van je leven vanillevla (EMB)

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking kunnen anderen niet met woorden duidelijk maken wat ze willen, wensen en aan gevoelens hebben. Ze kunnen ons wel heel veel duidelijk maken door hun gedrag. Hierbij geldt als uitgangspunt dat iemand niet niet kan communiceren. Alle gedrag is communicatie (Watzlawick). Meer informatie over de training

Mijn neus als gids (EMB)

In deze training krijgen professionals handvatten en praktische tips om geur bewust en methodisch toe te passen in de dagelijkse ondersteuning van iemand met een ernstige verstandelijke beperking, doofblindheid of dementie. De training is gebaseerd op het boek 'Mijn neus als gids' (maart 2015), geschreven door Marian Waanders. Meer informatie over de training

Dementie en een verstandelijke beperking (MVB-LVB)

De juiste attitude is van essentieel belang als er sprake is van zowel een verstandelijke beperking als dementie. De training heeft als doel om de cursist te begeleiden in het ontwikkelen van een basisattitude. Vanuit deze basisattitude is men beter in staat signalen te zien en te duiden en daar adviezen en handelswijze op aan te passen, vanuit een bepaalde manier van denken en handelen. Meer informatie over de training

Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking (MVB-LVB)

Iedereen heeft seksuele gevoelens en behoeften, dus ook mensen met een verstandelijke beperking. In het verleden werd dit onderwerp vaak genegeerd, maar gelukkig zien we dat het thema ook binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking steeds meer aandacht krijgt. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp is echter niet altijd gemakkelijk Meer informatie over de training

Begrip vóór agressie, preventie van escalatie in de VG (MVB-LVB)

In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de toepassing van de Theorie van Ervaringsordening en elementen van DISC toegepast op situaties van (dreigende) agressie. Meer informatie over de training

DISC® Gedragsanalyse in de dagelijkse praktijk (MBO)

Met het DISC model wordt uw voorkeursgedrag en uw communicatie in kaart gebracht. De vier hoofdstijlen D, I, S en C geven uw mate van taak- versus mensgerichtheid aan en uw snelheid/dominantie in communicatie weer. Meer informatie over de training

Coachend leidinggeven (HBO)

Met zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis als vaardigheid in het coachend leiderschap. Er wordt gewerkt met een acteur en via cameraopnamen wordt er persoonlijke feedback en feedforward gegeven. Meer informatie over de training

Meer informatie?

In totaal verzorgt CAOM 23 trainingen. Voor meer informatie over ons totale trainingsaanbod zie: Overzicht alle trainingen

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer!