1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Ans van Duijnhoven

Trainer Ans van Duijnhoven (1969) is naast haar trainerschap voor CAOM, eigenaar van “bewusd van duijnhoven”, een praktijk voor orthopedagogische dienstverlening, met als specialisatie ‘contact, interactie en communicatie’ bij mensen met een ernstige (meervoudige) beperking. Daarnaast werkt ze al ruim 20 jaar voor Kentalis, als casemanager bij mensen met een verstandelijke en (dubbel-)zintuiglijke beperking.

Ans ondersteunt ouders en begeleiders van kinderen en volwassenen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking en/of autisme, op gebied van de communicatie en interactie met hun kind/cliënt. Daarnaast geeft zij onder meer de cursus Concept Ondersteunende Communicatie bij mensen met Autisme. In 2009 heeft zij in Italie een presentatie gegeven op het DeafBlind International European Conference.

Opleiding

 • Havo (Asten, 1986)
 • HBO-Jeugdwelzijnswerk (Eindhoven, 1990)
 • Inservice-opleiding Insituut voor Doven (Sint-Michielsgestel, 1991)
 • Basiscursus Nederlandse Gebaren Taal (Sint-Michielsgestel, 1994)
 • Ontwikkeling van wederzijdse interactie (Sint-Michielsgestel, 1995)
 • Syndromen en visuele beperkingen (Sint-Michielsgestel, 1998)
 • Hogere Kaderopleiding Pedagogiek + (Eindhoven, 1998)
 • Antropologie en orthopedagogiek (Sint-Michielsgestel, 1998)
 • The development of communication in persons with congenital deafblindness (Parijs, 1999)
 • Post HBO Speciaal Onderwijs Basisleergang Meervoudig Zintuiglijk/Communicatieve Beperking (Sint-Michielsgestel, 2000)
 • Wetenschappelijk Onderwijs, Orthopedagogiek (Amsterdam 2000)
 • Basiscursus Autisme (Sint-Michielsgestel, 2004)
 • Autisme Hulpverlening module 2 (Sint-Michielsgestel, 2007)
 • Deafblind International European Conference (Italie 2009)

Werkervaring

 • Trainer CAOM (heden)
 • Eigenaar Bewusd van Duijnhoven (2009-heden)
 • Casemanager Instituut voor Doven, sinds 2009 Kentalis geheten (1999-heden)
 • Researchmedewerker (Instituut voor Doven, 1999-2000)
 • Groepshoofd Doofblinden (Instituut voor Doven, 1998-1999)
 • Lid ondernemingsraad (Instituut voor Doven, 1995-1997)
 • Groepsleidster Doofblinden (Instituut voor Doven, 1995-1998)
 • Groepsleidster Auditief-communicatief verstandelijk beperkten (Instituut voor Doven, 1990-1995)

Als kind wist Ans al dat ze later “de zorg in wilde”. Direct na de HBO-J werd ze aangenomen op het Instituut voor Doven (nu Kentalis geheten). Als groepsleidster kreeg ze de kans om met diverse doelgroepen te werken; kinderen en volwassenen, allen met een verstandelijke en auditieve beperking, soms nog gecombineerd met blindheid of een autismespectrumstoornis.

Na een paar jaar als leidinggevende te hebben gewerkt, koos Ans voor de inhoud van het vak. Ze ging de universitaire opleiding Orthopedagogiek volgen en maakte op het Instituut voor Doven de switch naar casemanager. Een geweldige baan die ze nog steeds met voldoening uitvoert.

Als casemanager van Kentalis werkt Ans vooral buiten haar eigen instelling, in andere zorginstellingen, scholen, en thuissituaties. Met ouders en professionals. Voor kinderen en volwassenen die naast hun verstandelijke beperking ook problemen hebben met horen, en vaak nog bijkomende beperkingen hebben.

Als Ans voor één kind een bezoek bracht in een instelling voor verstandelijke beperking, ontmoette ze veel kinderen die ook een hulpvraag op gebied van communicatie hadden maar niet door haar geholpen konden worden omdat ze niet tot de doelgroep van Kentalis behoorden. Dit was voor haar de motivatie om haar praktijk “bewusd van Duijnhoven” op te starten. In deze praktijk staat het kind met communicatieproblemen centraal en wordt ondersteunde communicatie op maat geboden.

Haar missie is ondersteunde communicatie op maat voor elk kind en voor elke volwassene die dat nodig heeft. Door als trainer voor CAOM te werken wil ze eraan meehelpen om dit te bereiken.