1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Hettie Wiers

Trainer Hettie Wiers (1960) is mede-eigenaar van CAOM. Naast haar werkzaamheden als logopediste bij Stichting De Driestroom, is zij ook mede-eigenaar van de CFE-Groep. Daarnaast is Hettie een van de oprichters van Bureau Beeldwerk van Stichting De Driestroom, dat onder meer visuele communicatie-hulpmiddelen voor mensen met een beperking ontwikkelt.

Hettie Wiers heeft ruim 25 jaar ervaring in het werken als logopediste met mensen met een verstandelijke beperking. Zij benadert de communicatie van en met deze doelgroep vanuit de principes van Ondersteunde (Totale) Communicatie, waarin visualisatie een essentiële rol speelt.

Opleiding

  • Gymnasium A (Scholengemeenschap St. Ursula, Roermond, 1978)
  • Logopedie (Revalidatie Academie, Hoensbroek, 1982)

Werkervaring

  • Mede-eigenaar CFE-Groep, (2007-heden)
  • Mede-eigenaar en trainer CAOM, (2007-heden)
  • Zelfstandige logopediepraktijk Gezondheidscentrum 't Weeshuis (Nijmegen, 1986–1998)
  • Logopediste, Johannastichting(Arnhem, 1982–1983)
  • Logopediste, Stichting De Driestroom (Elst, 1983–heden)
  • Logopediste, Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (Midden-Limburg, 1982–1984)

Als veertienjarige puber stond Hettie voor de keuze om een beroep te kiezen voor de rest van haar leven. Ze besloot zich te oriënteren in een aantal praktijksituaties en kwam, via het werk van haar zus, voor het eerst in aanraking met kinderen met een verstandelijke beperking.

Wat een enorme indruk op haar maakte tijdens deze kennismaking was het feit dat ze ontzettend moeilijk contact kon maken met de meeste van deze kinderen, omdat ze hen niet begreep of zij haar niet.

Vanaf dat moment wist Hettie dat ze iets wilde gaan betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking en heel specifiek voor de communicatie met deze mensen. Ze dacht aan een methodiek, die door heel veel mensen gebruikt zou gaan worden, ook als zij er ooit niet meer zou zijn.

Inmiddels zijn we 34 jaar verder in de tijd en heeft Hettie ruim 25 jaar ervaring in het werken als logopediste met mensen met een verstandelijke beperking. Geïnspireerd door Jeanny Klemans, haar eerste stagebegeleidster binnen het toenmalige Maria Roepaan, heeft ze vanaf het begin de communicatie van en met deze doelgroep benaderd vanuit de principes van Ondersteunde (Totale) Communicatie.

Als een van de eersten in Nederland is Hettie begonnen met visualiseren (zie: "Het zicht bevordert het begrip" - Hettie Wiers en Lily Snijders - Fiad Forum, december 1989).

Samen met een collega heeft ze in 2001 Bureau Beeldwerk opgericht en vorm gegeven. Bureau Beeldwerk maakt deel uit van Stichting De Driestroom in Elst. Bij Bureau Beeldwerk wordt de communicatie van en met volwassen cliënten door logopedisten benaderd vanuit de optiek van Totale Communicatie. Visualisatie speelt daarin een essentiële rol. Bureau Beeldwerk ontwikkelt en maakt onder meer visuele hulpmiddelen en besteedt veel aandacht aan het adviseren en opleiden van de omgeving van cliënten (ouders, verwanten, begeleiders). Dit vanuit het standpunt dat therapieresultaten alleen geïmplementeerd zullen worden als de omgeving zijn kennis m.b.t. de communicatie van een cliënt op de juiste wijze weet toe te passen in de dagelijkse situatie.

Nog steeds ervaart Hettie Wiers in haar werk hoe positief ondersteunde communicatie en visualisatie bij cliënten werkt. En ziet ze hoe belangrijk het is om dit te implementeren in hun dagelijkse leven. Vanuit deze ervaring is het verlangen ontstaan om haar kennis en praktijkervaring te gaan delen met anderen en is haar passie voor het trainersvak geboren.

In de afgelopen jaren heeft Hettie Wiers onder meer de onderstaande cursussen, trainingen en workshops gegeven.

Training Ondersteunde (Totale) Communicatie

In de communicatie met mensen met verstandelijke beperking worden verschillende communicatievormen (bijvoorbeeld gesproken taal, gebaren en foto’s) gebruikt ter ondersteuning van het spreken. We noemen dit Ondersteunde (Totale) Communicatie. De training is in 1985 door Hettie ontworpen en ontwikkeld. Sindsdien is de training meermalen geactualiseerd i.s.m. collega’s van Stichting De Driestroom.

Deze training is gegeven aan:
- Begeleiders van Stichting De Driestroom, 1985 tot heden
- VSID cursus (opleiding voor begeleiders), 1992
- Stichting Estinea, 2009, 2010

Verbaal begrip

Uitgelegd wordt hoe mensen gesproken taal begrijpen en wat er tijdens dit proces vaak anders verloopt bij mensen met een verstandelijke beperking. Een training die gemaakt is door collega Martina Tittse-Linsen.

Hettie heeft deze training in combinatie met de Training Ondersteunde Communicatie gegeven aan:
- Begeleiders van Stichting De Driestroom, 1992 tot heden
- Stichting Estinea, 2009, 2010

Cursus visualiseren

In deze cursus leren begeleiders hoe ze gesproken en geschreven taal kunnen omzetten in een eenvoudige en concrete boodschap en hoe ze deze, zowel technisch als inhoudelijk, kunnen visualiseren. De cursus is ontwikkeld in 2002 en diverse malen gegeven aan begeleiders van De Driestroom als ook aan begeleiders van diverse andere stichtingen.

Introductie Nieuwe Medewerkers

Alle nieuwe medewerkers van Stichting De Driestroom krijgen een introductiecursus. Een onderdeel van deze cursus betreft het onderwerp communicatie met cliënten. Hettie Wiers en haar collega's verzorgen dit onderdeel 4 keer per jaar (2006 tot heden).

Module Onbekend maakt Onbemind

Een module die studenten van de opleiding Logopedie laat kennismaken met mensen met een verstandelijke beperking en hun specifieke communicatie. Ontwikkeld voor Hogeschool Arnhem/Nijmegen (2007).

In 2008 en 2009 heeft Hettie Wiers deze module twee keer per jaar gedoceerd, samen met diverse collega’s van De Driestroom (artsen, orthopedagogen en logopedisten), aan logopedisten in opleiding.

Training interviewers voor cliëntervaringsonderzoek “Zorg verbeteren in eigen huis”

Voor het cliëntervaringsonderzoek dat binnen De Driestroom ontwikkeld is, moesten interviewers worden geschoold, die het onderzoek op professionele wijze konden afnemen. Samen met collega’s heeft Hettie zowel meegewerkt aan het 'communicatie-vriendelijk' maken van het cliëntervaringsonderzoek (2004-2007) als aan het ontwikkelen en geven van de training voor de interviewers (2006). Dit project heeft plaatsgevonden i.s.m. ITS Nijmegen (“En wat vind jij? Onderzoek naar de tevredenheid van klanten van Stichting De Driestroom” - Mary van den Wijngaart / Evenlien Sombeke, 2007).

Training interviewers voor CE-index

In navolging van bovenstaande training is er een training gemaakt voor de interviewers die de CE-index afnemen (2009). Deze training is in 2009, in opdracht van het ITS Nijmegen, gegeven aan interviewers van diverse meetbureaus en zal eind 2010 herhaald worden.

Methodiek DaadKracht

DaadKracht is een methodiek, die cliënten en hun begeleiders handvatten biedt, om de meningen en wensen van de cliënt zelf met betrekking tot zijn kwaliteit van bestaan, in beeld te brengen. De methodiek is ook uitstekend bruikbaar in het kader van het ondersteuningsplan. Het gaat om de inbreng en de betrokkenheid van de cliënt op zijn eigen niveau, door gebruik te maken van visualisering gecombineerd met een manier van communiceren die past bij de cliënt.

DaadKracht is in aangepaste vorm gedoceerd aan:
- Stichting Estinea (2009, 2010)

Workshops en Symposia

- Visualiseren voor cliënten, workshop Raad op Maat (2004)
- Workshop voor Prismant “In beweging” (2004)
- Focus op onderzoek (2006)
- Symposium DaadKracht (juni 2009)