1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Karin van Willigen

Trainer Karin van Willigen (1976) is sinds 2003 werkzaam als Gedragsdeskundige/Orthopedagoge bij Stichting Amarant, een instelling voor verstandelijk beperkten in Brabant.

Ze heeft door de jaren heen ervaringen opgedaan met alle doelgroepen vinnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg, maar is zich de laatste jaren gaan specialiseren in ouderenzorg en EMB.

Vanaf 2013 geeft ze scholingen via Stichting Amarant.

Opleiding

  • HBO pedagogiek (Fontys, Tilburg 2000)
  • Gedragswetenschappen, VG, (KUN, Nijmegen 2002)

Werkervaring

  • Orthopedagoge, Amarant Regio Breda (2003-heden)
  • Gedragskundige/Maatschappelijk werkende, NSWAC Bergen op Zoom (2002-2004)
  • Invallend groepsbegeleidster, GVT Lambertijnenhof te Bergen op Zoom (1999-2001)
  • Jeugd-/Jongerenwerker, Stichting Scala te Bergen op Zoom (2000)
  • Vrijwilligerswerk Kindertelefoon (1996-2000)
  • Vrijwilligerswerk cultureel werk afdeling jeugd (1994-1996)

Na verschillende gebieden binnen de zorg en hulpverlening te hebben verkend, kwam Karin van Willigen via een stage binnen de verstandelijk-gehandicaptenzorg terecht. Meteen wist ze dat dit de sector was waar ze werkzaam wilde zijn.

Ze zocht steeds meer verdieping en rondde de studie gedragswetenschappen af aan de KUN in Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen).

Nog voor haar studie was afgerond, ging ze al als gedragskundige aan het werk, op een dagcentrum voor mensen met NAH en/of een lichamelijke beperking en bij woningen en binnen dagbestedingslocaties van Stichting Amarant. Na haar afstuderen is ze bij Stichting Amarant gaan werken.

In haar loopbaan heeft ze ervaring opgedaan bij verschillende doelgroepen en is ze zich uiteindelijk gaan specialiseren op EMB/SGEVG en (vernieuwende) ouderenzorg.

Karin neemt sinds het begin van haar loopbaan deel aan de beleidscommissie EMB en de kenniskring Ouderen van Stichting Amarant en draagt zodoende bij aan de inhoud van de zorg voor deze doelgroepen.

Sinds 2013 levert Karin ook een bijdrage aan de Leergang EMB die medewerkers van de Stichting Amarant kunnen volgen door inhoudelijk mee te kijken, maar ook door zelf les te geven.

In haar lessen staat de balans tussen actief deelnemen/ervaren en theorie centraal. Haar kracht is om creatieve manieren te bedenken om het ervaren binnen een leeromgeving mogelijk te maken.