1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Marian Waanders

Trainer Marian Waanders (1962) is naast haar trainerschap voor CAOM ook eigenaar van Clarent, een trainingsbureau op het gebied van beeldvorming en communicatie voor mensen met een beperking en hun netwerk. Zij beschikt over een brede ervaring als logopediste, trainer/coach en opleidingskundige.

Marian geeft regelmatig workshops op symposia en bij beroepsopleidingen, die zich richten op het ondersteunen van mensen met een (verstandelijke) beperking. Ook geeft zij gastlessen Ondersteunde (Totale) Communicatie.

Opleiding

 • Gymnasium B (1980)
 • HBO Logopedie (Groningen, 1984)
 • Trainer presentatievaardigheden (Fontys Hogeschool Eindhoven, 1998)
 • Trainer Totale Communicatie (Weerklank, Amsterdam, 2002)
 • Post HBO-registeropleiding Professional trainer/coach/opleidingskundige (JJ-Trainersacademie, Amsterdam, 2006)

Werkervaring

 • Eigenaar trainingsbureau Clarent (2006-heden)
 • Teamleider kwaliteitsevaluaties (Stichting Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, 2009-heden)
 • Trainer Totale Communicatie (Stichting Zozijn, 2003-2008)
 • Logopediste op dagcentrum voor kinderen (Stichting Zozijn, 1991-2004)
 • Eigen praktijk voor logopedie (in Lochem en Laren, 1991-1994)
 • Gastdocent (Academie voor Logopedie te Groningen, 1989-1990)
 • Gemeente Appingedam Logopediste op een school voor moeilijk lerende kinderen (Gemeente Appingedam, 1986-1988)
 • Docent logopedie aan de Opleiding Pedagogisch Medewerker (SOAB te Groningen, 1985-1986)
 • Logopediste kindercentrum en dagactiviteitencentra (Stichting NOVO te Groningen, 1984-1990)

Marian Waanders is oprichtster van het bureau Clarent (2006) en geeft training, advies en coaching op het gebied van beeldvorming en communicatie voor mensen met een beperking en hun netwerk.

Tot haar klanten behoren woon- en werkondersteuners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, leercoaches en consulenten in de zorgsector, B-verpleegkundigen en rechercheurs, die verdachten horen met een licht verstandelijke beperking.

Zij was lange tijd werkzaam als logopediste in woonvoorzieningen, dagcentra voor kinderen en volwassenen en projecten rondom Totale Communicatie en cliëntmedezeggenschap.

Marian heeft gewerkt bij dienstverlenende organisaties voor mensen met een beperking zoals Stichting NOVO (Groningen) en Stichting Zozijn (Zutphen).

Zij geeft regelmatig workshops op symposia en bij beroepsopleidingen, die zich richten op het ondersteunen van mensen met een (verstandelijke) beperking. Ook heeft zij gastlessen Totale Communicatie gegeven aan de Academie voor Logopedie in Groningen.

Sinds kort is ze in opleiding tot trainer bij Amnesty International, vanuit haar visie dat ieder mens het recht heeft zijn stem te laten horen.

Haar drive om kennis en ervaring te delen met anderen en de beeldvorming rondom mensen met een beperking positief kritisch aan de orde te stellen, heeft ertoe geleid dat ze trainer is geworden.

Sleutelwoorden in training en coaching zijn voor haar: vertrouwen, respect, creativiteit, betrokkenheid en een positief kritische insteek.