1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Renee Degen

Trainer Renée Degen heeft ruim 1,5 jaar ervaring als logopedist en prelogopedist in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Renée werkt momenteel op vier verschillende locaties binnen de kinderzorg en werkt dan ook met kinderen met elk een eigen ontwikkelingsniveau. Zij houdt zich met name bezig met het uitvoeren van onderzoeken, de behandeling van communicatie (spraak, taal) en met eet- en drinkstoornissen.

De meeste cliënten waarmee Renée werkt hebben in meer of mindere mate moeite met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal. Het is voor haar dan ook iedere keer weer een streven om de ontwikkeling van de functionele communicatie tussen deze kinderen en hun omgeving te verbeteren. Dit doet Renée bijvoorbeeld door ondersteunende communicatiemiddelen te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van de NmG gebaren.

Kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden biedt Renée vaak een vorm van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) aan. Hierbij wordt de gesproken taal ondersteund met gebaren. Hetgeen gezegd wordt, wordt zo visueel gemaakt. Het grote verschil met de gebaren uit de Nederlandse gebarentaal (NGT) is dat de grammatica van de gesproken taal wordt aangehouden. Door deze gebarentaal in te zetten wordt de communicatie op gang geholpen en tegelijkertijd ondersteund. Renée heeft hier dan ook al veel positieve resultaten mee geboekt.

Opleiding

  • Eet- en drinkcursus bij kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking (2012)
  • HBO Nederlandse Gebarentaal (2009)
  • HBO Logopedie (2007-2011)
  • HEAO communicatie (2006-2007)
  • HAVO (2004-2006)
  • VMBO theoretische leerweg (2000-2004)

Werkervaring

  • Vluchtelingenwerk te Nijmegen (logopedische begeleiding aan drie uitgeprocedeerde Chinese kinderen (2009-2010)
  • (pre) Logopedist stichting Driestroom (2011-heden)